NOWOŚCI

Zmiany... zmiany... zmiany...

2019-08-09

"Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana" - Heraklit z Efezu. W prociesie zmian powstaje wiele kontrowersji.

Jakie rodzą się w nas obawy? Z jakiego powodu zmiany budzą dezaprobatę?

Te i wiele innych pytań przychodzi nam do głowy, gdy dowiadujemy się, że w firmie „idą zmiany”. Możemy generować je sami, częściej jednak są narzucane odgórnie i niezależnie od naszej woli. Zdarza się, że są zapowiadane wcześniej, ale najczęściej spadają na nas jak „grom z jasnego nieba”. Modyfikacja może dotyczyć struktury firmy, organizacji pracy, czy stosowanych metod zarządzania.

Zmiany uruchamiają proces i procedurę zarządzania zmianą.

Z tego względu warto zapoznać się z ogólnymi zasadami zarządzania zmianą, a także spróbować wdrożyć założenia tej metodologii.

Pozwoli to łatwiej przeprowadzić podwładnych przez proces wprowadzania innowacji (być może budzących niepewność rozwiązań).

Istnieje szeroki zakres tematów związany z tym procesem.

Najistotniejsze zagadnienia  dotyczące procesu zmian:

  • istota i cel zmiany,
  • modele przeprowadzania zmian,
  • role i kompetencje liderów zmian,
  • budowa zespołów wdrażających i wspierających zmiany,
  • rola działu HR w trakcie projektowania i wdrażania zmian.

Wprowadzanie zmian wiąże się z zaprojektowaniem planu działania obejmującego szereg projektów do wdrożenia.

 Projekty te mają złożyć się na sukces programu, a rezultaty działań powinny być ważniejsze od planu.

Jeśli w trakcie wdrażania planu wynikną pewne nieprzewidziane reakcje i rezultaty, które mogą przynieść obiecujące efekty, to  warto skorygować plan  i pójść w nowym kierunku. Tylko eksperymenty dają nam nową wiedzę o rezultatach.

Czy wiecie jak powstały płatki śniadaniowe?  smiley 

W XIX w. Will Keith Kellogg będąc  urzędnikiem w sanatorium, w stanie Michigan, samodzielnie zajmował się badaniami nad lekkostrawnymi posiłkami wegetariańskimi.

Pewnego dnia nie dopilnował gotującej się pszenicy, która zamieniła się w papkę. Ponieważ nie mógł pozwolić sobie na wyrzucenie zawartości garnka, próbował ją uratować przez rozwałkowanie. Po wyschnięciu ''ciasto'' podzieliło się na płatki, które po upieczeniu bardzo zasmakowały pensjonariuszom sanatorium. 

Tak powstały słynne na cały świat płatki śniadaniowe Kellogg’s.

Ten przykład pokazuje, że jeśli odważymy się być kreatywni i zdeterminowani - przypadkowa zmiana daje niezwykle rezultaty!

Dobrze jest pamiętać, aby zapraszać  odbiorców zmiany do dialogu. 

Komunikacja ze stronami jest ważniejsza niż stosowanie standardowych procedur i narzędzi.

Słuszne jest, jeśli podczas wdrażania projektu zmiany, koncentracja skupia się bardziej na dopuszczaniu działających rozwiązań, a mniej  na przydzielaniu szczegółowej dokumentacji (procedur). Najważniejsza jest współpraca i bycie otwartym na zmiany, czyli elastyczność !

Jeżeli jesteśmy odpowiedzialni za funkcjonowanie firmy i mamy do czynienia z procesem zmiany wynikającym z decyzji wewnętrznych lub zewnętrznych, bardzo ważnym jest wsłuchiwanie się w komunikaty płynące z firmy oraz z jej otoczenia. Będą one, oprócz wyników działań, miernikiem ewolucji zmiany. Takie informacje zwrotne powiedzą, jak zmiana jest odbierana. Jeżeli projekt przynosi rezultaty, ale budzi dezorientację i obawy, to konieczne jest “zarządzenie zmianą”.

Zdarza się też, że zmiany podążają w takim kierunku jak zaplanowaliśmy i nie wynikają w trakcie tego  procesu nieprzewidziane odstępstwa. Wówczas podążamy z działaniami w zaplanowanym kierunku. Jednak częściej w procesie zmiany występują liczne nieprzewidziane sytuacje, błędy i konieczności modyfikacji procesu zmiany.

„Zmiany rodzą błędy. Błędy wymuszają zmiany”.

Informację o zmianach warto przyjąć z pozytywnym nastawieniem, z myślą, że przyniosą one korzyści i zadowolenie. yes

My zapewnimy Wam profesjonalną pomoc przy wdrażaniu zmian w firmie.

Mamy cały arsenał bardzo ciekawych i efektywnych szkoleń m. in. z tematu: „Zarządzanie zmianą”

Zapraszamy do Centrum Biznesowych Inspiracji: 

https://www.facebook.com/CentrumBiznesowychInspiracji

Tel: 607 773 407

biuro@centrumbiznesowychinspiracji.pl

Lublin, ul. Wojciechowska 7

 

NOWOŚCI

Zmiany... zmiany... zmiany...

2019-08-09

"Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana" - Heraklit z Efezu. W prociesie zmian powstaje wiele kontrowersji.

Jakie rodzą się w nas obawy? Z jakiego powodu zmiany budzą dezaprobatę?

Te i wiele innych pytań przychodzi nam do głowy, gdy dowiadujemy się, że w firmie „idą zmiany”. Możemy generować je sami, częściej jednak są narzucane odgórnie i niezależnie od naszej woli. Zdarza się, że są zapowiadane wcześniej, ale najczęściej spadają na nas jak „grom z jasnego nieba”. Modyfikacja może dotyczyć struktury firmy, organizacji pracy, czy stosowanych metod zarządzania.

Zmiany uruchamiają proces i procedurę zarządzania zmianą.

Z tego względu warto zapoznać się z ogólnymi zasadami zarządzania zmianą, a także spróbować wdrożyć założenia tej metodologii.

Pozwoli to łatwiej przeprowadzić podwładnych przez proces wprowadzania innowacji (być może budzących niepewność rozwiązań).

Istnieje szeroki zakres tematów związany z tym procesem.

Najistotniejsze zagadnienia  dotyczące procesu zmian:

  • istota i cel zmiany,
  • modele przeprowadzania zmian,
  • role i kompetencje liderów zmian,
  • budowa zespołów wdrażających i wspierających zmiany,
  • rola działu HR w trakcie projektowania i wdrażania zmian.

Wprowadzanie zmian wiąże się z zaprojektowaniem planu działania obejmującego szereg projektów do wdrożenia.

 Projekty te mają złożyć się na sukces programu, a rezultaty działań powinny być ważniejsze od planu.

Jeśli w trakcie wdrażania planu wynikną pewne nieprzewidziane reakcje i rezultaty, które mogą przynieść obiecujące efekty, to  warto skorygować plan  i pójść w nowym kierunku. Tylko eksperymenty dają nam nową wiedzę o rezultatach.

Czy wiecie jak powstały płatki śniadaniowe?  smiley 

W XIX w. Will Keith Kellogg będąc  urzędnikiem w sanatorium, w stanie Michigan, samodzielnie zajmował się badaniami nad lekkostrawnymi posiłkami wegetariańskimi.

Pewnego dnia nie dopilnował gotującej się pszenicy, która zamieniła się w papkę. Ponieważ nie mógł pozwolić sobie na wyrzucenie zawartości garnka, próbował ją uratować przez rozwałkowanie. Po wyschnięciu ''ciasto'' podzieliło się na płatki, które po upieczeniu bardzo zasmakowały pensjonariuszom sanatorium. 

Tak powstały słynne na cały świat płatki śniadaniowe Kellogg’s.

Ten przykład pokazuje, że jeśli odważymy się być kreatywni i zdeterminowani - przypadkowa zmiana daje niezwykle rezultaty!

Dobrze jest pamiętać, aby zapraszać  odbiorców zmiany do dialogu. 

Komunikacja ze stronami jest ważniejsza niż stosowanie standardowych procedur i narzędzi.

Słuszne jest, jeśli podczas wdrażania projektu zmiany, koncentracja skupia się bardziej na dopuszczaniu działających rozwiązań, a mniej  na przydzielaniu szczegółowej dokumentacji (procedur). Najważniejsza jest współpraca i bycie otwartym na zmiany, czyli elastyczność !

Jeżeli jesteśmy odpowiedzialni za funkcjonowanie firmy i mamy do czynienia z procesem zmiany wynikającym z decyzji wewnętrznych lub zewnętrznych, bardzo ważnym jest wsłuchiwanie się w komunikaty płynące z firmy oraz z jej otoczenia. Będą one, oprócz wyników działań, miernikiem ewolucji zmiany. Takie informacje zwrotne powiedzą, jak zmiana jest odbierana. Jeżeli projekt przynosi rezultaty, ale budzi dezorientację i obawy, to konieczne jest “zarządzenie zmianą”.

Zdarza się też, że zmiany podążają w takim kierunku jak zaplanowaliśmy i nie wynikają w trakcie tego  procesu nieprzewidziane odstępstwa. Wówczas podążamy z działaniami w zaplanowanym kierunku. Jednak częściej w procesie zmiany występują liczne nieprzewidziane sytuacje, błędy i konieczności modyfikacji procesu zmiany.

„Zmiany rodzą błędy. Błędy wymuszają zmiany”.

Informację o zmianach warto przyjąć z pozytywnym nastawieniem, z myślą, że przyniosą one korzyści i zadowolenie. yes

My zapewnimy Wam profesjonalną pomoc przy wdrażaniu zmian w firmie.

Mamy cały arsenał bardzo ciekawych i efektywnych szkoleń m. in. z tematu: „Zarządzanie zmianą”

Zapraszamy do Centrum Biznesowych Inspiracji: 

https://www.facebook.com/CentrumBiznesowychInspiracji

Tel: 607 773 407

biuro@centrumbiznesowychinspiracji.pl

Lublin, ul. Wojciechowska 7