Mariusz

Dyrektor merytoryczny w firmie Brian Tracy International. Międzynarodowy, akredytowany trener biznesu Brian Tracy International, dyplomowany coach, mentor, doświadczony handlowiec i manager.

Autor wielu publikacji branżowych m.in. w magazynach „World Business Class Magazine”, „As Sprzedaży”, „Szef Sprzedaży”, „Tygrysu Biznesu”. Twórca licznych autorskich szkoleń z zakresu automotywacji, obsługi klienta, sprzedaży i zarządzania.

Wykładowca uczelni wyższych (m.in. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej SWPS), doradca i praktyk biznesu.

Prelegent wielu konferencji o tematyce rozwojowej, sprzedażowej, menedżerskiej, etc. Występował na 1 scenie m.in. z takimi osobami jak Brian Tracy, Kevin Hogan, Michael Tracy, Mateusz Grzesiak, Jacek Walkiewicz, Maciej Orłoś.

Jest osobą otwartą na ludzi i nowe możliwości, nieustannie dba o swój rozwój.

Wiedzę merytoryczną zdobywał od top-owych zagranicznych liderów min. Briana Tracy, Tonego Robinsa, Granta Cardone.

Osiągnięcia

Co mnie wyróżnia?

Posiada bogate doświadczenie biznesowe w pracy w międzynarodowych korporacjach. Kompetencje menedżerskie, sprzedażowe, negocjacyjne i trenerskie doskonalił pełniąc funkcje Kierownika, Dyrektora i Regionalnego Menedżera Sprzedaży (Detalicznej oraz Premium). Będąc na stanowisku Regionalnego Menedżera Sprzedaży odpowiadał za wyniki 77 oddziałów bankowych (około 500 etatów).

„Nie ma nic bardziej motywującego do działania,
niż zadowoleni klienci, którzy są szczęśliwi
z wprowadzanych zmian.”

Wspólnie z zarządzanymi przez niego zespołami zajmował top-owe pozycje w ogólnopolskich rankingach sprzedażowych i jakościowych, o czym świadczą liczne dyplomy, statuetki i referencje.

Odpowiadał za wdrażanie standardów jakości obsługi klienta w swoim regionie, których skuteczność wg badań Mystery Shopper została oceniona na najwyższym poziomie w Polsce.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu coachingów, mentoringów oraz szkoleń otwartych i zamkniętych na wszystkich szczeblach zarządzania.

Posiada liczne dyplomy i certyfikaty trenerskie oraz coachingowe. Praktyczne i teoretyczne umiejętności, które zdobył na licznych kursach i studiach podyplomowych m.in. na kierunkach „Trener Biznesu” i „Coaching w biznesie”, oraz doświadczenie zawodowe, które posiada, obecnie wykorzystuje do budowania strategii firm i międzynarodowych koncernów oraz do kształtowania i rozwoju pracowników z różnorodnych branż. Przekłada się to na ich skuteczność w działaniu i wzrost wyników finansowych.

Prowadzi zajęcia w: Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS), Wyższej Szkole Handlowej, Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji, a także współpracował projektowo z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.