Czym jest Mentoring?

Jeszcze w latach 80. mentoring miał charakter raczej przypadkowych spotkań, które „przydarzały się”, nie mając ustrukturyzowanego planu. Sięgając najdalszej historii, pierwszy mentoring odbył się już w starożytności, kiedy to Odyseusz powierzył opiekę nad swym synem, Telemachusem, swojemu przyjacielowi, Mentorowi – mądremu, doświadczonemu doradcy. To wtedy narodziło się pojęcie określające relację mistrz-uczeń, gdzie Mentee (osoba mniej doświadczona, będąca pod opieką „nauczyciela”) stopniowo nabywa wiedzę w długotrwałej lub średnioterminowej relacji.

Mentoring to szczególny rodzaj procesu rozwoju, w którym nabywanie wiedzy łączy się ściśle z pomocą psychologiczną, a także zmianami w osobowości, które pomagają w wyuczeniu określonych umiejętności. To również stopniowe uwalnianie potencjału, które pozwala na odkrycie swoich mocnych stron.

Dlaczego właśnie Mentoring?

Mentoring uznawany jest za jeden z najbardziej efektywnych systemów nauczania. Dzięki niemu uczeń rozwija w sobie odwagę oraz chęć do podejmowania nowych wyzwań. Osoba mniej doświadczona ufa swojemu mentorowi i wie, że zawsze może liczyć na jego wsparcie, co z kolei ma bezpośrednie przełożenie na potencjalny sukces w dziedzinie zawodowej (i nie tylko!).

Ta niezwykle złożona i skuteczna forma nauczania jest z powodzeniem wykorzystywana na całym świecie – w Stanach aż 70% firm znajdujących się w prestiżowym rankingu Fortune 500 korzysta z mentoringu. 

„Mentoring to zainspirowanie do zrobienia pierwszego kroku, zanim ktoś zobaczy całe schody.”

Statystyki nie kłamią – to zdecydowanie jedna z najlepszych form wprowadzania trwałych zmian w osobowości Mentee.

Warta uwagi jest jedna z cech mentoringu, która przesądza o jego skuteczności. Tą cechą jest zaufanie – obustronna świadomość wspólnych założeń i celów, a także wiara w powodzenie procesu i to, że obie strony zrobią wszystko, by zamierzony efekt został osiągnięty.

„Mentoring to poufna relacja między dwojgiem ludzi, w ramach której mogą mieć miejsce eksperymenty, wymiana doświadczeń i nauka oraz rozwijane są umiejętności, wiedza i intuicja.”

Mumford

Mentoring uznawany jest za jeden z najbardziej efektywnych systemów nauczania. Dzięki niemu uczeń rozwija w sobie odwagę oraz chęć do podejmowania nowych wyzwań. Osoba mniej doświadczona ufa swojemu mentorowi, wie, że zawsze może liczyć na jego wsparcie, co z kolei ma bezpośrednie przełożenie na potencjalny sukces w dziedzinie zawodowej (i nie tylko!).

„Mentoring to zainspirowanie do zrobienia pierwszego kroku, zanim ktoś zobaczy całe schody.”

Ta niezwykle złożona i skuteczna forma nauczania, jest z powodzeniem wykorzystywana na całym świecie – w Stanach aż 70% firm znajdujących się w prestiżowym rankingu Fortune 500, korzysta z mentoringu.

Statystyki nie kłamią – to zdecydowanie jedna z najlepszych form wprowadzania trwałych zmian w osobowości Mentee.

„Mentoring to poufna relacja między dwojgiem ludzi, w ramach której mogą mieć miejsce eksperymenty, wymiana doświadczeń i nauka oraz rozwijane są umiejętności, wiedza i intuicja.” Mumford

Warta uwagi jest jedna z cech mentoringu, która przesądza o jego skuteczności. Tą cechą jest zaufanie – obustronna świadomość wspólnych założeń i celów, a także wiara w powodzenie procesu i to, że obie strony zrobią wszystko, by zamierzony efekt został osiągnięty.

Wypełnij formularz

Oddzwonimy najszybciej, jak to będzie możliwe

Co można zyskać
dzięki Mentoringowi?

  1. Wsparcie działań podejmowanych przez uczestnika procesu.
  2. Identyfikacja mocnych i słabych stron mentee.
  3. Nieustanne dawanie informacji zwrotnych, budujące samoświadomość uczestnika.
  4. Odkrywanie potencjału mentee i rozwijanie jego wewnętrznej motywacji.
  5. Odkrywanie sprawstwa w podopiecznym i uświadamianie mu możliwości jego wpływu na innych.
  6. Rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych.
  7. Analiza zagrożeń i szans oraz opracowanie możliwych ścieżek kariery.