Czym jest Mentoring?

Jeszcze w latach 80. mentoring miał charakter raczej przypadkowych spotkań, które „przydarzały się”, nie mając ustrukturyzowanego planu. Sięgając najdalszej historii, pierwszy mentoring odbył się już w starożytności, kiedy to Odyseusz powierzył opiekę nad swym synem, Telemachusem, swojemu przyjacielowi, Mentorowi – mądremu, doświadczonemu doradcy. To wtedy narodziło się pojęcie określające relację mistrz-uczeń, gdzie Mentee (osoba mniej doświadczona, będąca pod opieką „nauczyciela”) stopniowo nabywa wiedzę w długotrwałej lub średnioterminowej relacji.

Mentoring to szczególny rodzaj procesu rozwoju, w którym nabywanie wiedzy łączy się ściśle z pomocą psychologiczną, a także zmianami w osobowości, które pomagają w wyuczeniu określonych umiejętności. To również stopniowe uwalnianie potencjału, które pozwala na odkrycie swoich mocnych stron.

Dlaczego właśnie Mentoring?

Mentoring uznawany jest za jeden z najbardziej efektywnych systemów nauczania. Dzięki niemu uczeń rozwija w sobie odwagę oraz chęć do podejmowania nowych wyzwań. Osoba mniej doświadczona ufa swojemu mentorowi i wie, że zawsze może liczyć na jego wsparcie, co z kolei ma bezpośrednie przełożenie na potencjalny sukces w dziedzinie zawodowej (i nie tylko!).

Ta niezwykle złożona i skuteczna forma nauczania jest z powodzeniem wykorzystywana na całym świecie – w Stanach aż 70% firm znajdujących się w prestiżowym rankingu Fortune 500 korzysta z mentoringu. 

„Mentoring to zainspirowanie do zrobienia pierwszego kroku, zanim ktoś zobaczy całe schody.”

Statystyki nie kłamią – to zdecydowanie jedna z najlepszych form wprowadzania trwałych zmian w osobowości Mentee.

Warta uwagi jest jedna z cech mentoringu, która przesądza o jego skuteczności. Tą cechą jest zaufanie – obustronna świadomość wspólnych założeń i celów, a także wiara w powodzenie procesu i to, że obie strony zrobią wszystko, by zamierzony efekt został osiągnięty.

„Mentoring to poufna relacja między dwojgiem ludzi, w ramach której mogą mieć miejsce eksperymenty, wymiana doświadczeń i nauka oraz rozwijane są umiejętności, wiedza i intuicja.”

Mumford

Mentoring uznawany jest za jeden z najbardziej efektywnych systemów nauczania. Dzięki niemu uczeń rozwija w sobie odwagę oraz chęć do podejmowania nowych wyzwań. Osoba mniej doświadczona ufa swojemu mentorowi, wie, że zawsze może liczyć na jego wsparcie, co z kolei ma bezpośrednie przełożenie na potencjalny sukces w dziedzinie zawodowej (i nie tylko!).

„Mentoring to zainspirowanie do zrobienia pierwszego kroku, zanim ktoś zobaczy całe schody.”

Ta niezwykle złożona i skuteczna forma nauczania, jest z powodzeniem wykorzystywana na całym świecie – w Stanach aż 70% firm znajdujących się w prestiżowym rankingu Fortune 500, korzysta z mentoringu.

Statystyki nie kłamią – to zdecydowanie jedna z najlepszych form wprowadzania trwałych zmian w osobowości Mentee.

„Mentoring to poufna relacja między dwojgiem ludzi, w ramach której mogą mieć miejsce eksperymenty, wymiana doświadczeń i nauka oraz rozwijane są umiejętności, wiedza i intuicja.” Mumford

Warta uwagi jest jedna z cech mentoringu, która przesądza o jego skuteczności. Tą cechą jest zaufanie – obustronna świadomość wspólnych założeń i celów, a także wiara w powodzenie procesu i to, że obie strony zrobią wszystko, by zamierzony efekt został osiągnięty.

Wypełnij formularz

Oddzwonimy najszybciej, jak to będzie możliwe

Przetwarzamy Twoje dane w celu spełnienia prośby o skontaktowanie się z Tobą. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, jak przetwarzamy dane osobowe, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.'

Co można zyskać
dzięki Mentoringowi?

  1. Wsparcie działań podejmowanych przez uczestnika procesu.
  2. Identyfikacja mocnych i słabych stron mentee.
  3. Nieustanne dawanie informacji zwrotnych, budujące samoświadomość uczestnika.
  4. Odkrywanie potencjału mentee i rozwijanie jego wewnętrznej motywacji.
  5. Odkrywanie sprawstwa w podopiecznym i uświadamianie mu możliwości jego wpływu na innych.
  6. Rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych.
  7. Analiza zagrożeń i szans oraz opracowanie możliwych ścieżek kariery.