Zainspiruj się

MODEL GOLD, CZYLI FEEDBACK UKIERUNKOWANY NA WNIOSKI

Feedback odgrywa kluczową rolę w rozwoju i doskonaleniu umiejętności. Jest to proces, który pozwala na przekazanie informacji zwrotnej, opartej na obserwacjach i doświadczeniach, aby pomóc innym w doskonaleniu swoich umiejętności i podejściu do zadań.

Feedback umożliwia zrozumienie mocnych stron i obszarów wymagających poprawy, co wpływa na skuteczne podejmowanie działań w celu polepszania efektów i osiągania wyznaczonych celów. Regularne przekazywanie informacji zwrotnej pozwala pracownikom na zrozumienie, co robią dobrze i co mogą poprawić, albowiem przekłada się to na poprawę wyników i zrealizowanie założonych celów.

Model GOLD to podejście do udzielania informacji zwrotnych, które skupia się na wnioskach, jakie można wyciągnąć z danego doświadczenia lub zadania. Celem takiego modelu jest nie tylko wskazanie błędów, ale również pomaganie w rozwoju umiejętności logicznego myślenia, dedukcji i wnioskowania.

Model ten składa się z czterech elementów: GOAL, OUTCOME, LEARN oraz DIFFERENTLY, które pomagają wyciągać wnioski z działań podejmowanych przez uczestników.

Tradycyjnie informacja zwrotna skupiała się na ocenie wyniku końcowego. Na przykład, jeśli uczeń zdaje egzamin, to na podstawie wyniku można określić, czy osiągnął cel czy nie. Taka informacja zwrotna nie jest jednak wystarczająca do sprecyzowania, co zrobił dobrze, a co nie i co można zrobić, aby osiągnąć lepsze wyniki w przyszłości.

Właśnie tu w grę wchodzi model GOLD. W przeciwieństwie do tradycyjnych form informacji zwrotnych, skupia się on na analizie procesu myślowego, prowadzącego do osiągnięcia określonego wyniku.

  1. GOAL oznacza cele, jakie zostały określone na początku zadania lub doświadczenia. Ten element skupia się na ustaleniu, co powinno zostać osiągnięte i jakie są oczekiwania wobec uczestnika.
  2. OUTCOME dotyczy obserwacji procesu myślowego, który doprowadził do osiągnięcia określonych wyników. Ten element skupia się na tym, co uczestnik zrobił dobrze, a co nie i jakie podejścia były najbardziej skuteczne.
  3. LEARN skupia się na projektowaniu nauki. Na podstawie celów i obserwacji określamy konkretne kroki, jakie uczestnik może podjąć, aby nauczyć się wnioskować i podejmować skuteczne działania w przyszłości.
  4. DIFFERENTLY to element, który skupia się na zmianach, jakie uczestnik może wprowadzić w swoim podejściu, aby osiągnąć lepsze wyniki. Wskazuje również, jakie działania należy podjąć, aby podejść do zadania lub doświadczenia inaczej niż wcześniej.

Model GOLD to cenne narzędzie, w którym feedback ukierunkowany na wnioski pomaga pracownikom w lepszym rozumieniu celów firmy oraz osiąganiu korzystniejszych wyników. Określenie koncepcji i wyników, obserwacja pracy, identyfikacja mocnych stron i obszarów do poprawy, a następnie udzielenie konkretnych wniosków i sugestii ma na celu poprawę wyników pracy poprzez skupienie się na konkretnych aspektach orazumożliwienie pracownikom szybkiej i skutecznej reakcji na informacje zwrotne.

Poznaj nas - Patrycja i MariuszSkuteczna sprzedaż na
zmieniającym się rynku

20-21 maja 2024

Zapisz się do newslettera,

a otrzymasz

5% rabatu

na szkolenie.

Udostępniając nam swoje imię oraz adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas powiadomień o nowościach i ofertach promocyjnych drogą e-mail. Pamiętaj, że możesz zrezygnować z tej zgody w dowolnym momencie. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, jak przetwarzamy dane osobowe, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności oraz regulaminem newslettera