4. KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA ZESPOŁOWA

Naucz się kluczowych umiejętności niezbędnych do skutecznego funkcjonowania w zespole! Zdobądź wiedzę i narzędzia potrzebne do efektywnej komunikacji, budowania pozytywnych relacji zespołowych oraz zarządzania konfliktami.

Zrozum znaczenie różnorodności zespołowej i naucz się, jak umiejętnie posługiwać się indywidualnymi mocnymi stronami każdego członka zespołu w celu osiągnięcia wspólnych celów. Zapoznaj się z metodami skutecznej współpracy, aby przyczynić się do sukcesu firmy!

1299,00 

Udostępnij:

Produkt dostępny na zamówienie

Szczegóły:

Komunikacja jest obecna w każdym aspekcie naszego życia i odgrywa kluczową rolę w nawiązywaniu relacji międzyludzkich – zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej.

Niestety, nie każdy z nas posiada umiejętności niezbędne do efektywnego komunikowania się. Choć intuicyjnie wiemy, czym jest komunikacja interpersonalna, często nasze słowa nie odnoszą zamierzonego skutku. Zamiast mobilizować – demotywujemy, a zamiast wspierać – dołujemy.

Warto więc zadbać o rozwój umiejętności komunikacyjnych, aby skutecznie wyrażać swoje myśli i uczucia, a także rozumieć potrzeby innych osób i budować pozytywne relacje!

Jeśli chcesz poprawić swoje umiejętności komunikacyjne, aby lepiej porozumiewać się z ludźmi, budować autentyczne relacje, rozwiązywać trudne sytuacje, skutecznie odmawiać i radzić sobie z krytyką, precyzyjnie wyrażać swoją myśl oraz unikać błędów w pracy zespołowej i podejmować decyzje zespołowe – mamy dla Ciebie rozwiązanie!

 

Uczestnicy poznają:

 • techniki efektywnego komunikowania się w różnych sytuacjach – zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej,
 • metody zwiększające skuteczność komunikacji interpersonalnej i współpracy,
 • sposoby rozumienia potrzeb innych osób i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,
 • narzędzia umożliwiające efektywne zastosowanie asertywności w życiu codziennym,
 • zasady skutecznego odmawiania i radzenia sobie z krytyką,
 • rolę budowania autentycznych relacji międzyludzkich,
 • techniki precyzyjnego wyrażania swoich myśli oraz zapobiegania nieporozumieniom w pracy zespołowej,
 • metody stosowania technik komunikacyjnych w praktyce,
 • zasady identyfikacji kluczowych elementów, ważnych podczas komunikacji z innymi,
 • sposoby pokonywania barier komunikacyjnych,
 • narzędzia zachęcające rozmówcę do refleksji nad określoną kwestią,
 • rolę różnych rodzajów pytań w budowaniu i utrzymywaniu relacji,
 • zasady podejmowania decyzji zespołowych.

 

Ramowy program:

1. Wykorzystanie komunikacji w pracy jako narzędzia do budowania i zarządzania relacjami.

 • Skuteczne komunikowanie się pomimo różnic między ludźmi.
 • Personalizacja stylu komunikacji w oparciu o typologię osobowości pracowników.
 • Sposoby skutecznej komunikacji oraz pokonywanie barier komunikacyjnych.
 • Metody udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej, w tym techniki takie jak „New Sandwich” i „FUKO”.
 • Opanowanie umiejętności przyjmowania informacji zwrotnej.
 • Techniki aktywnego słuchania, w tym parafrazy, dowartościowanie, odzwierciedlenie oraz pytania otwarte i zamknięte.
 • Rozumienie różnic między komunikacją jawną i ukrytą oraz stosowanie komunikatu „Ty” i „Ja”.

 

2. Umiejętność dopasowania się do stylu pracy innych pracowników jako kluczowa umiejętność w zarządzaniu relacjami w miejscu pracy.

 • Metoda dostrojenia i prowadzenia rozmowy oraz jej najważniejsze elementy związane z mową ciała.
 • Proksemika, czyli znaczenie dystansu fizycznego w komunikacji.
 • Wpływ kontaktu wzrokowego na jakość rozmowy i sposoby jego interpretacji.
 • Gesty i postawy, takie jak pozycja dłoni, kciuków, ramion, dotykanie twarzy czy gesty nóg, a także ich wpływ na odbiór rozmówcy.
 • Rola wyglądu zewnętrznego w budowaniu wiarygodności, szacunku i zasad dobrej autoprezentacji.
 • Wpływ tonacji głosu na jakość i odbiór rozmowy.

 

3. Zapobieganie sytuacjom trudnym jako początek rozwoju asertywności.

 • Rozwiązywanie zagadki kryminalnej ‘’Morderstwo w Malibu’’ – asertywność, konflikt, komunikacja i emocje.
 • Stany postaw: pasywna, agresywna, manipulacyjna i asertywna oraz ich wpływ na jakość relacji, wyniki oraz budowanie siły zespołu.
 • Asertywność a jej wpływ na pracę i relacje w zespole.
 • W jaki sposób asertywność umożliwia skuteczne radzenie sobie z presją, manipulacją i krytyką?
 • Różne sposoby asertywnego reagowania na krytykę.
 • Strategie radzenia sobie z negatywnymi opiniami.
 • Jak asertywnie odmówić, aby utrzymać dobre relacje z innymi pracownikami?
 • Wypowiadanie się na temat własnych poglądów i przekonań.
 • Wskazywanie emocji w sposób pozytywny i skuteczny.
 • Znaczenie emocji w sytuacjach konfliktowych.
 • Emocje jako sposób przekazywania informacji.
 • Radzenie sobie z opiniami i oczekiwaniami w sposób asertywny.
 • Rozwój poprzez konstruktywną krytykę.
 • Sygnał ‘’Stop’’.

 

4. Wszyscy dążymy do jednego celu! Sztuka przekonywania, wspólna decyzja.

 • Komunikacja wzmacniająca poczucie własnej wartości.
 • Znaczenie argumentacji, faktów i konkretów w komunikacji zawodowej.
 • Techniki językowe redukujące napięcie.
 • Zwroty generujące frustrację i gniew wśród pracowników.
 • Jakie są konsekwencje używania nieodpowiednich słów i tonu w e-mailach dla relacji w pracy?
 • Jak przekazywać informacje, aby były skutecznie przyswajane przez umysł rozmówcy?
 • Jak pobudzać rozmówcę do refleksji nad daną kwestią?
 • Znaczenie różnych typów pytań w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji.
 • Jak doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne?
 • Jak budować pozytywne relacje z partnerem rozmowy?

 

 

Cena obejmuje: udział w 2-dniowym szkoleniu, skrypt, ćwiczenia i materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

Szkolenie odbywa się w dniach 27-28 maja 2024 w Warszawie w godzinach 9:00- 16:00.

1299,00 

Produkt dostępny na zamówienie

Poznaj opinie uczestników naszych szkoleń​

Poznaj nas - Patrycja i MariuszSkuteczna sprzedaż na
zmieniającym się rynku

20-21 maja 2024

Zapisz się do newslettera,

a otrzymasz

5% rabatu

na szkolenie.

Udostępniając nam swoje imię oraz adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas powiadomień o nowościach i ofertach promocyjnych drogą e-mail. Pamiętaj, że możesz zrezygnować z tej zgody w dowolnym momencie. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, jak przetwarzamy dane osobowe, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności oraz regulaminem newslettera